/ Tratamento de emerxencia /
Excepción de calidade Manexo do libro estándar
Este libro estándar é para axudar aos clientes a resolver e tratar os problemas máis rápido e mellor cando atopan problemas de molde ou produtos despois de recibir
o molde ou o produto final, para evitar perdas aos clientes e evitar impactos. produción do cliente para tal fin.